Hindoes geloven in de twee-eenheid van lichaam en ziel. Na de dood verlaat de ziel het lichaam om een ander stoffelijk omhulsel te vinden of om te worden herenigd met ‘Brahm’, de oerbron. Het verlaten lichaam moet zo snel mogelijk terug naar de oerbron met de vijf elementen: water, vuur, ether, lucht en aarde. De asverstrooiing maakt hier ook een wezenlijk onderdeel van uit.

Na de crematie moet de as in principe worden toevertrouwd aan de oneindigheid. De traditionele manier om dat te doen is het verstrooien boven stromend water. In de ideale situatie zou de asboven de heilige rivier de Ganges verstrooid worden. Dit is een dure aangelegenheid. Hindoes hebben over het algemeen een pragmatische instelling, daarom wordt de as meestal verstrooid op zee in de omgeving van de woonplaats van de overledene, want al het water op aarde staat met elkaar in verbinding.

Aqua Air Services verzorgt asverstooiing per schip vanuit alle havens langs de Nederlandse kust. Op het schip is alle gelegenheid om de gewenste rituelen uit te voeren, met of zonder Pandit. Indien het de uitdrukkelijke wens is dat de asverstrooiing boven de Ganges plaats vindt dan kunnen we hier ook zorg voor dragen.